O nás

Jsme nezisková organizace (spolek), jehož cílem je poskytovat podporu pro rodiny s dětmi, umožnit seberealizaci rodičům a pomoci rodičům jak ve výchově tak i v sociálním kontaktu jejich dětí. A to vše děláme na základě skutečnosti, že tyto aktivity v našem okolí chybí.

Kdo jsme

Jsme tým lidí (chůvy, dobrovolníci, stálý personál, ...), kteří zasvětili svůj čas, schopnosti a um do vytváření služeb a aktivit pro rodiny s dětmi.

Náš program

Na základě poptávky rodičů jsme přistoupili k profesionálnímu řešení chodu našeho centra a změřili se prioritně na poskytování podpory rodičů ve výchově a jejich podporu zejména vzhledem k rovným příležitostem na trhu práce.

Přidejte se k nám

Pokud se k nám chcete přidat a dělat smysluplnou aktivitu, kontaktujte nás. Rádi Vás přivítáme v našich řadách. Rádi s Vámi sepíšeme dobrovolnickou smlouvu.

O projektu dětské skupiny Sovička

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006781

Název projektu: Dětská skupina Sovička/

Doba realizace projektu: 1.3.2017 až 30.9.2019

O projektu dětské skupiny Sovička 2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014083

Název projektu: Dětská skupina Sovička 2

Doba realizace projektu: 1.10.2019 až 31.3.2022

O projektu dětské skupiny Kulíšek

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014178

Název projektu: Dětská skupina Sovička

Doba realizace projektu: 1.9.2019 až 30.6.2022

Naše organizace se zapojila do výzev č. 03_16_132, č. 03_19_101 a č. 03_19_111 s názvy „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“ .

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Jílové a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Jílovém a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace na projekt Sovička byla poskytnuta na transformaci a provoz zařízení péče o děti. Transformací vznikla dětská skupina Sovička o kapacitě 12 míst. Následný dotační program pro projekt Sovička 2 je poskytnut na provoz zařízení péče o děti.

Dotace na projekt Kulíšek byla poskytnuta na vybudování a provoz zařízení péče o děti o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Náš Tým

  • Marie Králová

    Ředitelka spolku, Manažerka DS

  • Jana Zíková

    Chůva DS

  • Jaroslava Koubová

    Chůva DS

Služby

Soviččiny Jesličky - Dětská skupina

Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). Projekty podporuje návrat rodičů na trh práce.

Pokud se chcete dozvědět o dětských skupinách více, stáhněte si informační příručku o dětských skupinách pro rodiče.

Aktivity

O aktuálním dění v centru se dozvíte na našem facebooku.

Akce pro širokou veřejnost

Pořádáme karnevaly, dětský den, drakiádu, rozdávání kytiček na květinový den, screeningové vyšetření zraku, pravidelné focení dětí se Zitou Kakarovou, a mnoho dalších akcí.

Adresa

Provozovna Sovička: Jílovská Sovička, z.s., Za Koupalištěm 312, 407 01 Jílové (Areál MŠ vlevo)

Provozovna Kulíšek: Jílovská Sovička, z.s., Nábřeží 210, 407 01 Jílové

Sídlo: Jílovská Sovička, z.s., E. Krásnohorské 143, 407 01 Jílové

© 2019 Jílovská Sovička. Všechna práva vyhrazena | Design by kbl na template W3layouts